Författararkiv: Redaktion

Vikten av en god teknisk förvaltning

Som bostadsrättsförening eller fastighetsägare är det ofta mycket att tänka på även med det lilla. Hyresavier ska delas ut, snö ska skottas, droppande kranar åtgärdas och mycket mer.

Visst går det att sköta mycket själv, i alla fall om fastigheten inte är allt för stor. Men att satsa på en bra teknisk förvaltning är också ett bra sätt att förvalta och ta hand om sin fastighet. På så vis upprätthåller och säkerställer man fastighetens värde, något som brukar betala sig vid en eventuell framtida försäljning. En teknisk förvaltning brukar anpassas efter uppdragsgivaren och kan innehålla många olika saker som exempelvis hjälp med felanmälan vid akuta saker som vattenläckor, men också hjälp med att planera underhåll och upphandla tjänster och avtal. Man kan även låta den tekniska förvaltningen sköta kontakten med boende, något som kan vara skönt vid eventuella konflikter, uppsägningar avtal, störningsärenden etc.

Ta även hänsyn till referenser

Innan man upphandlar teknisk förvaltning är det bra att fundera på vad det är man behöver hjälp med och vilka bitar man kan klara av själv? Som en mindre bostadsrättsförening eller fastighetsägare finns det bra färdiga standardiserade förvaltningsavtal man kan utgå från. Det lönar sig att jämföra priser så begär in offerter från flera olika aktörer som arbetar med teknisk förvaltning. Men det gäller att inte bara titta på grundpriset utan även ta reda på vad eventuella extratjänster kostar. Fråga också efter referenser och kolla upp dessa. En slarvigt utförd teknisk förvaltning leder nämligen ofta till merkostnader i form av dyra reparationer och extra avgifter. Hitta mer info om teknisk förvaltning på denna sida: tekniskförvaltningstockholm.se

Undvik konkurs för ert företag

För att ett företag ska kunna undvika konkurs så finns det några saker man kan göra, bland annat en företagsrekonstruktion. Vad en sådan innebär och om det passar er kan ni läsa mer om nedan.

Om man som företag får problem med att betala sina skulder så finns det stor risk för att företaget kommer att sättas i konkurs. Det vill nog de flesta försöka undvika så gott det går. Med hjälp av en företagsrekonstruktion kan man alltså undvika en konkurs för sitt företag. Företag som har skulder och har svårigheter med att betala dessa kan ansöka i tingsrätten om en så kallad företagsrekonstruktion. I korthet så betyder det att företaget får ett slags tillstånd. Det här tillståndet ger företaget ifråga möjlighet att räddas genom att undvika konkurs.

Skillnad mellan rekonstruktion och konkurs

Skillnaderna mellan en konkurs och en rekonstruktion är att en konkurs är någonting som är definitivt. Med en rekonstruktion ska företaget eller verksamheten ifråga kunna fortsätta, antingen helt eller delvis. Man får alltså hjälp med att avveckla sina skulder på ett sätt som hindrar företaget från att helt sluta existera, alltså gå i konkurs.

Det finns många företag som blir hjälpta av en företagsrekonstruktion. För att företaget inte ska gå i konkurs så behöver man få färdigt rekonstruktionen av företaget inom tre månader. I vissa fall kan tiden bli förlängd upp till ett år. En företagsrekonstruktion innebär allt som oftast att man skär ned på saker, till exempel personalstyrka och andra delar av företaget som inte behövs. Hitta mer information om företagsrekonstruktion här: företagsrekonstruktion.biz

Slipp anställa städpersonal

Det händer saker hela tiden om man driver ett företag. Därför är det bra att hitta ställen i organisationen där man kan spara lite tid. En tidskrävande syssla är att anställa ny personal.

Att hitta rätt personal till rätt plats är, förutom att det är tidskrävande, otroligt viktigt. Med bara lite tid kan det vara lätt att anställa någon av bara farten. Eller ännu värre, inte få tid att anställa någon alls. När det kommer till saker som exempelvis städning kan det ställa till det ordentligt. Det innebär inte bara att det blir stökigt och smutsigt överallt. Det sistnämnda drar dessutom med sig otrivsel, vilket i sin tur drar med sig missnöjda medarbetare och flera sjukdagar, kan man misstänka.

Släpp ansvaret och hyr in hjälp

Ta kontakt med ett företag med goda vitsord och boka en tid. Det är enkelt idag att skaffa avtal för kontorsstädning i Stockholm. Sedan kan man glömma allt som heter sjuk personal på det området. Samma sak gäller om det är något som inte blir bra när det gäller städningen. Då är det bara att kontakta städfirman som får ta hand om problemet. Det enda man behöver göra är att betala fakturan när den kommer.

Behöver man dessutom få hjälp med fönsterputsning och vattning av blommorna, kan de säkert ordna det också. Allt man behöver göra är att sätta sig ner med en representant för städbolaget och göra en plan för hur deras arbete ska se ut samt vilka tider de ska arbeta på företaget.

En säkerhetskonsult identifierar risker och hot

Är du orolig för din eller kanske för ditt företags säkerhet? Då är det en mycket bra idé att ta hjälp av en säkerhetskonsult. Här kan du läsa mer om vad en säkerhetskonsult kan göra för dig.

En säkerhetskonsult arbetar med säkerhet. Eller närmare bestämt med att identifiera risker och hot för att kunna vidta rätt förebyggande åtgärder. En stor del av säkerhetskonsultens arbete går även ut på att följa upp och kontrollera att åtgärderna fungerar och ger avsedd effekt och konsulten fungerar som stöd vid säkerhetsincidenter.
Med andra ord, en säkerhetskonsult arbetar för ett tryggare samhälle och verkar ofta som strategisk rådgivare när det gäller säkerhet. Som en naturlig del av detta anordnar många säkerhetskonsulter även utbildningar inom proaktivt säkerhetsarbete. Det kan t.ex vara utbildningar där du får lära dig hur man hanterar fysiska hot, krishantering och sjukvård.

Arbetar för att bygga trygghet

I dagens samhälle behöver vi inte bara säkerhet i den fysiska världen, vi behöver också säkerhet i den digitala världen. Just därför finns det säkerhetskonsulter som specialiserat sig på olika områden. En del arbetar med att hantera säkerhetsutmaningar i komplexa IT-miljöer, andra jobbar med personsäkerhet, kameraövervakning, fysisk säkerhet, krishantering och internutredningar.
Oavsett inom vilket område de arbetar så har dock alla säkerhetskonsulter en sak gemensamt. De arbetar förebyggande och förberedande med att minska risk och bygga trygghet. Det innebär också att de stöttar sina kunder i att förebygga brott, både genom skyddsåtgärder och utbildning. Skulle något inträffa, står företagets säkerhetskonsulter dessutom till kundens förfogande dygnet runt.

Vad omsätter markisbutikerna?

Funderar du på att börja sälja markiser? Det kan vara en rolig och lukrativ bransch att jobba i. Givetvis är det inte helt bara och bara, utan det krävs att man gör gedigna analyser av tillverkare, leverantörer och konkurrenssituationen i området. När man väl är igång finns möjligheter att hålla helt okej vinstmarginaler. Åtminstone är det många markisförsäljare som har lyckats just med det. I den här texten tittar vi närmare på markisfirmor och deras omsättning.

Markisbutik i Norrtälje

En firma som säljer markiser i Norrtälje har i år, för första gången av vad vi kan se, gått med förlust. Det här kan givetvis bero på många olika skäl, men åren dessförinnan har man gått med vinst. Omsättningen år 2017 var faktiskt högre än den 2014, men under det sistnämnda året gjorde man, trots det, en vist på 320 000 kronor. Nettoomsättningen 2017 var ungefär 4,7 miljoner kronor, medan den år 2014 var 4,3 miljoner kronor.

Av de tillgängliga siffror som finns visade det här bolaget i Norrtälje upp bäst nettoomsättning under 2016, då den uppgick till 5,5 miljoner kronor. Man hade då tre anställda och löner på över en miljon som betalades ut.

Markisbutik i södra Stockholm

Den hår markisbutiken är verksamma över hela Stockholm med leveranser och monteringstjänster, bland annat även i Norrtälje. Dock kan vi se från siffrorna att omsättningen har gått ner ganska kraftigt på senare år, samtidigt som man har gjort en högre vinst. Det kan givetvis finnas många anledningar till att det ser ut så, men vi kan se att man i början hade två anställda – och nu bara har en. Det kanske helt enkelt krävdes mindre personalstyrka, och att den anställda som är kvar helt enkelt utför mer jobb. Möjligen hade man inte uppdrag nog att motivera fler än en anställd.

Omsättningen och vinsterna överlag är inte lika höga som hos den ovan nämnda firma som säljer markiser i Norrtälje. Medan de omsatte mellan fyra och fem miljoner per år, har den här firman 2,5 miljoner i rekord. Det här var 2013 – sedan dess har den gått stadigt nedåt. Dock tycks de göra medvetna satsningar på marknadsföring och på att vända den här trenden.

Markisbutik i Västsverige

Den här butiken är bra mycket större än de två som nämns ovan. Omsättningen har gått stadigt uppåt sedan 2013 (företaget registrerades i början på 90-talet, men vi kan inte se längre tillbaka än så). År 2013 hade man en omsättning på 46 miljoner kronor och en vinst på nästan 3,5 miljoner. År 2017 hade det ökat till en omsättning på nästan 60 miljoner kronor och en vinst på 13 miljoner.

Trots den ökade omsättningen och vinsten har man inte gjort några större förändringar i storlek på personalstyrkan. År 2013 hade man 24 anställda, året därpå 25, sedan tillbaka på 24 år 2015. Sedan dess har de haft 25 anställda som säljer markiser och andra solskydd (och levererar, monterar och så vidare).

Entresolplan passar alla branscher

Ser man till hur företag inom försäljning – speciellt inom byggnadsbranschen – löser utrymmesfrågan så kommer det ofta att handla om en gemensam nämnare; nämligen entresolplan. Att använda sig av entresolplan ger nämligen ett företag ett utmärkt lagringsutrymme – utan att det inkräktar på det område man vill visa upp.

Säljer man exempelvis kakel – ja, då måste man som företagare dels ha plats för ett stort lager, man måste kunna visuellt visa upp lösningen för kaklet (det vill säga; man måste kunna visa ett kök eller ett badrum där kaklet i fråga satts upp) och dels så måste kassor samt ett kontor finnas. Det är sällan som ett företag kan erbjuda sina kunder en så pass stor lokal så att alla dessa komponenter ryms utan att de tar plats av varandra.

En stor lokal kostar mycket pengar och genom att istället använda sig av den självklarhet som entresolplan för med sig så löser man problemet på ett billigt och effektivt sätt. Vilken är då denna lösning och vad innebär entresolplan?

Jo, genom entresolplan så bygger man nämligen på höjden – via ställningar så kan man bygga en extra våning i en befintlig lokal och man kan därigenom maximera kapaciteten i lokalen i fråga. Denna butik vi hade som exempel kan genom entresolplan erbjuda sina kunder allt som rör deras försäljning av kakel – man får ett lager, man kan bygga showrooms och man har plats för både kassa samt ett kontor. Utan entresolplan så hade allting tvingats ned på marknivå, det hade blivit stökigt och helhetsintrycket hade blivit betydligt sämre.

Det här går att applicera till vilken bransch som helst också och tankegången är densamma som man ser användas inom stadsplanering – är utrymmet begränsat på marken så måste man använda höjden. En skyskrapa och entresolplan utgår således från samma grundidé.

Entresolplan för bilhandlare

Det som är bra gällande denna lösning är att man heller inte är begränsat av vikten på produkten man ska sälja. Om man som exempel på detta säger att de flesta bilhandlare använder sig av entresolplan så förstår man också hur pass stabila och hållbara de är. Kan man ställa ut bilar för försäljning på ett entresolplan – ja, då inser man också att dessa klarar av en stor tyngd.

Mobilitet breddar användningsområdena

En annan fördel är att man heller inte är bunden till denna lösning utan att man kan anpassa den efter sina egna behov. Som exempel på detta så kan vi säga att en berömd atelje i Stockholm ska ställa ut en konstnärs alster på ett vernissage. Denna konstnär är både erkänd och har en omfattande produktion – en kombination som gör att detta vernissage kommer att locka väldigt mycket besökare.

Då ateljen i fråga är relativt liten så överväger man till en början att hyra in sig i en större lokal – något som kostar mycket pengar och som dessutom tar bort en del av charmen. Lösningen faller istället på att man monterar entresolplan runt om i den befintliga lokalen och då man haft sitt vernissage så monterar man bara ner- och får entresolplanet i fråga hämtat från den firma man hyrt detta av.

Det här är alltså en lösning som passar i stort sätt alla branscher och områden och som verkligen kan bidra till större lönsamhet. Entresolplan är – precis som skyskrapan – något som kommer att bli vanligare i framtiden. 

Affärsjuridik handlar om att förhandla

Att vara en affärsjurist handlar till mångt och mycket om att hjälpa ett företag att göra bra- och lönsamma affärer. Affärsjuridik är ett oerhört viktigt område och detta oavsett vilken sida man står på i en förhandling. Det kan här som exempel handla om att du som jurist bistår ett större företag vid en viktig transaktion som verkligen kan vara en avgörande punkt för deras fortsatta överlevnad och det man här ska göra är att ställa sitt eget arvode mot den potentiella vinst som företaget – i och med affären – kan tänkas göra. Det här kallas mervärde och är något som varje affärsjurist har som mål där deras tjänster är önskade.

Det vill säga här – kortfattat – att det egna arvodet aldrig får överstiga den vinst som en transaktion av något slag kan föra med sig. Vid andra tillfällen inom affärsjuridik så kan det röra sig om rena uppköp och här blir situationen lite mer speciell. Här handlar det nämligen om rena förhandlingar och där man som affärsjurist plötsligt får mäta sina styrkor med en annan – en jurist som då naturligtvis representerar det andra företaget. Båda dessa jurister kommer naturligtvis att försöka skapa det där mervärdet som vi nämnde ovan och ingen vill egentligen göra en dålig affär – något som i sin tur kan leda till både tuffa och långdragna förhandlingar.

Representerar du exempelvis det mindre bolaget här så vill du naturligtvis inte att priset vid detta uppköp ska bli för lågt och detsamma gäller om du i själva verket bistår det större företaget där du inte vill betala ett för högt pris. Hur en sådan förhandling kan komma att se ut innebär att affärsjurister ofta ser sitt jobb som ett slags krig där ett bra pokeransikte samt väl grundad research ligger som grund till huruvida denna förhandling blir lyckad eller mindre lyckad. Denna del av affärsjuridik brukar också beskrivas som den jobbigaste – men även den absolut roligaste – delen och här ser man gärna att företag ofta väljer att vända sig till samma jurist under en längre period – förutsatt naturligtvis att denne lyckats få till stånd en bra affär.

Långvarigt samarbete med företag inom affärsjuridik

Att komma fram till denna långvariga relation är något som alla företag tjänar på i längden. Man lämnar trots allt över en viktig del av sin verksamhet i händerna på ett annat företag och detta gör att förtroendet – helt enkelt – måste finnas där.

Det är därför inte ovanligt att ju större företag man har desto större brukar också det företag man anlitar för representation vara; helt enkelt för att denna på ett annat sätt matchar sin egen status och storlek och kan avsätta mer hjälp oavsett vilken transaktion eller affärshändelse det gäller. Detta naturligtvis till ett högre pris och där affärsjuristens uppgift att skapa mervärde blir ännu viktigare på grund av detta.