Tid över för styrelsen

I styrelsen för brf, bostadsrättsförening, finns det mycket jobb att göra. Faktum är att hade det inte funnits hjälp hade man knappast haft tid över till något annat. Med hjälp får man det.

Under många år har det funnits bostadsrättsförening, det vill säga, de som har ägandet av bostäder i ett område. Det vanliga är lägenheter som hyrs ut. Med allt detta kommer ett väldigt stort ansvar. Det är många ekonomiska frågor man får handskas med. Säg att man har hundra hyresgäster, alla dessa ska betala in hyran. Det ska redovisas rätt både med moms och till Skatteverket. En hel konst med andra ord. För Princip redovisning är det en enkel konst. De har full koll på allt som gäller.

Totalförvaltning

Hyresgästerna ska känna sig trygga och ha det bra i sina boenden. Med rätt hjälp kan det skapa en stor trygghet för de boende. Dessutom får styrelsen en hel del tid över. För att ta det steget längre kan man välja totalförvaltning. Då har man hjälp av ekonomisk förvaltning som har hand om det ekonomiska, som bokföring. Sedan även teknisk förvaltning som agerar som en förlängd arm för styrelsen. De har koll på skicket, om något behöver renoveras. Det kan gälla underhållsplaner och andra tekniska frågor som kan dyka upp.

Det blir en trygghet för alla inblandade att ha hjälp med alla dessa tjänster. Dessa förvaltare kan också ge goda råd om vem man ska anlita om man har andra uppgifter som behöver lösas, typ finansieringsmöjligheter eller speciella juridiska frågor.