Undvik konkurs för ert företag

För att ett företag ska kunna undvika konkurs så finns det några saker man kan göra, bland annat en företagsrekonstruktion. Vad en sådan innebär och om det passar er kan ni läsa mer om nedan.

Om man som företag får problem med att betala sina skulder så finns det stor risk för att företaget kommer att sättas i konkurs. Det vill nog de flesta försöka undvika så gott det går. Med hjälp av en företagsrekonstruktion kan man alltså undvika en konkurs för sitt företag. Företag som har skulder och har svårigheter med att betala dessa kan ansöka i tingsrätten om en så kallad företagsrekonstruktion. I korthet så betyder det att företaget får ett slags tillstånd. Det här tillståndet ger företaget ifråga möjlighet att räddas genom att undvika konkurs.

Skillnad mellan rekonstruktion och konkurs

Skillnaderna mellan en konkurs och en rekonstruktion är att en konkurs är någonting som är definitivt. Med en rekonstruktion ska företaget eller verksamheten ifråga kunna fortsätta, antingen helt eller delvis. Man får alltså hjälp med att avveckla sina skulder på ett sätt som hindrar företaget från att helt sluta existera, alltså gå i konkurs.

Det finns många företag som blir hjälpta av en företagsrekonstruktion. För att företaget inte ska gå i konkurs så behöver man få färdigt rekonstruktionen av företaget inom tre månader. I vissa fall kan tiden bli förlängd upp till ett år. En företagsrekonstruktion innebär allt som oftast att man skär ned på saker, till exempel personalstyrka och andra delar av företaget som inte behövs. Hitta mer information om företagsrekonstruktion här: företagsrekonstruktion.biz