Rätt arbetsställning påverkar livet

Under en arbetsvecka tillbringas ungefär hälften av den vakna tiden på jobbet. Med de siffrorna i åtanke är det enkelt att förstå varför arbetsmiljön och även arbetsklimatet är så viktigt.

Det är fikastund på kontoret och runt bordet diskuteras arbetsmiljön. Anledningen är att Sven har ont i sina axlar, något som med stor sannolikhet kommer av långa timmar vid datorn. Företaget har investerat i höj- och sänkbara bord samt ordentliga stolar. Allt för att personalen ska må bra. Trots detta har flera varit sjukskrivna i återkommande perioder.

Tillsammans kommer de fram till att företagets investering är bra. Faktiskt mycket bättre än på många andra företag. Någon ställer frågan om det kan vara okunskap i hur man använder exempelvis borden. De andra nickar och håller med. De bestämmer att de ska höra med chefen om de kan få en ergonomiutbildning.

En bra investering

Nya kostnader är något som de flesta företagare vill undvika. Men chefen på kontoret är en klok man. Istället för att tänka att det blir dyrt kommer en anna tanke. Här gäller det att snabbt gå dem till mötes. En önskan som kommer från personalen är guld värd. Den innebär att de med stor sannolikhet kommer att använda de nya kunskaperna på ett bra sätt. Vilket i det långa loppet betyder mindre frånvarotimmar.

Online hittar han en utbildning som verkar perfekt. Kursen kommer att ske i företaget lokaler. Vilket är smidigt tycker han. Kursledare får se hur personalen arbetar. Dessutom får personalen chansen att fråga om den egna arbetsplatsen och få tips och råd. Mer om ergonomiutbildning finner du här: ergonomiutbildning.nu