Vikten av en god teknisk förvaltning

Som bostadsrättsförening eller fastighetsägare är det ofta mycket att tänka på även med det lilla. Hyresavier ska delas ut, snö ska skottas, droppande kranar åtgärdas och mycket mer.

Visst går det att sköta mycket själv, i alla fall om fastigheten inte är allt för stor. Men att satsa på en bra teknisk förvaltning är också ett bra sätt att förvalta och ta hand om sin fastighet. På så vis upprätthåller och säkerställer man fastighetens värde, något som brukar betala sig vid en eventuell framtida försäljning. En teknisk förvaltning brukar anpassas efter uppdragsgivaren och kan innehålla många olika saker som exempelvis hjälp med felanmälan vid akuta saker som vattenläckor, men också hjälp med att planera underhåll och upphandla tjänster och avtal. Man kan även låta den tekniska förvaltningen sköta kontakten med boende, något som kan vara skönt vid eventuella konflikter, uppsägningar avtal, störningsärenden etc.

Ta även hänsyn till referenser

Innan man upphandlar teknisk förvaltning är det bra att fundera på vad det är man behöver hjälp med och vilka bitar man kan klara av själv? Som en mindre bostadsrättsförening eller fastighetsägare finns det bra färdiga standardiserade förvaltningsavtal man kan utgå från. Det lönar sig att jämföra priser så begär in offerter från flera olika aktörer som arbetar med teknisk förvaltning. Men det gäller att inte bara titta på grundpriset utan även ta reda på vad eventuella extratjänster kostar. Fråga också efter referenser och kolla upp dessa. En slarvigt utförd teknisk förvaltning leder nämligen ofta till merkostnader i form av dyra reparationer och extra avgifter. Hitta mer info om teknisk förvaltning på denna sida: tekniskförvaltningstockholm.se