Vad omsätter markisbutikerna?

Funderar du på att börja sälja markiser? Det kan vara en rolig och lukrativ bransch att jobba i. Givetvis är det inte helt bara och bara, utan det krävs att man gör gedigna analyser av tillverkare, leverantörer och konkurrenssituationen i området. När man väl är igång finns möjligheter att hålla helt okej vinstmarginaler. Åtminstone är det många markisförsäljare som har lyckats just med det. I den här texten tittar vi närmare på markisfirmor och deras omsättning.

Markisbutik i Norrtälje

En firma som säljer markiser i Norrtälje har i år, för första gången av vad vi kan se, gått med förlust. Det här kan givetvis bero på många olika skäl, men åren dessförinnan har man gått med vinst. Omsättningen år 2017 var faktiskt högre än den 2014, men under det sistnämnda året gjorde man, trots det, en vist på 320 000 kronor. Nettoomsättningen 2017 var ungefär 4,7 miljoner kronor, medan den år 2014 var 4,3 miljoner kronor.

Av de tillgängliga siffror som finns visade det här bolaget i Norrtälje upp bäst nettoomsättning under 2016, då den uppgick till 5,5 miljoner kronor. Man hade då tre anställda och löner på över en miljon som betalades ut.

Markisbutik i södra Stockholm

Den hår markisbutiken är verksamma över hela Stockholm med leveranser och monteringstjänster, bland annat även i Norrtälje. Dock kan vi se från siffrorna att omsättningen har gått ner ganska kraftigt på senare år, samtidigt som man har gjort en högre vinst. Det kan givetvis finnas många anledningar till att det ser ut så, men vi kan se att man i början hade två anställda – och nu bara har en. Det kanske helt enkelt krävdes mindre personalstyrka, och att den anställda som är kvar helt enkelt utför mer jobb. Möjligen hade man inte uppdrag nog att motivera fler än en anställd.

Omsättningen och vinsterna överlag är inte lika höga som hos den ovan nämnda firma som säljer markiser i Norrtälje. Medan de omsatte mellan fyra och fem miljoner per år, har den här firman 2,5 miljoner i rekord. Det här var 2013 – sedan dess har den gått stadigt nedåt. Dock tycks de göra medvetna satsningar på marknadsföring och på att vända den här trenden.

Markisbutik i Västsverige

Den här butiken är bra mycket större än de två som nämns ovan. Omsättningen har gått stadigt uppåt sedan 2013 (företaget registrerades i början på 90-talet, men vi kan inte se längre tillbaka än så). År 2013 hade man en omsättning på 46 miljoner kronor och en vinst på nästan 3,5 miljoner. År 2017 hade det ökat till en omsättning på nästan 60 miljoner kronor och en vinst på 13 miljoner.

Trots den ökade omsättningen och vinsten har man inte gjort några större förändringar i storlek på personalstyrkan. År 2013 hade man 24 anställda, året därpå 25, sedan tillbaka på 24 år 2015. Sedan dess har de haft 25 anställda som säljer markiser och andra solskydd (och levererar, monterar och så vidare).