En säkerhetskonsult identifierar risker och hot

Är du orolig för din eller kanske för ditt företags säkerhet? Då är det en mycket bra idé att ta hjälp av en säkerhetskonsult. Här kan du läsa mer om vad en säkerhetskonsult kan göra för dig.

En säkerhetskonsult arbetar med säkerhet. Eller närmare bestämt med att identifiera risker och hot för att kunna vidta rätt förebyggande åtgärder. En stor del av säkerhetskonsultens arbete går även ut på att följa upp och kontrollera att åtgärderna fungerar och ger avsedd effekt och konsulten fungerar som stöd vid säkerhetsincidenter.
Med andra ord, en säkerhetskonsult arbetar för ett tryggare samhälle och verkar ofta som strategisk rådgivare när det gäller säkerhet. Som en naturlig del av detta anordnar många säkerhetskonsulter även utbildningar inom proaktivt säkerhetsarbete. Det kan t.ex vara utbildningar där du får lära dig hur man hanterar fysiska hot, krishantering och sjukvård.

Arbetar för att bygga trygghet

I dagens samhälle behöver vi inte bara säkerhet i den fysiska världen, vi behöver också säkerhet i den digitala världen. Just därför finns det säkerhetskonsulter som specialiserat sig på olika områden. En del arbetar med att hantera säkerhetsutmaningar i komplexa IT-miljöer, andra jobbar med personsäkerhet, kameraövervakning, fysisk säkerhet, krishantering och internutredningar.
Oavsett inom vilket område de arbetar så har dock alla säkerhetskonsulter en sak gemensamt. De arbetar förebyggande och förberedande med att minska risk och bygga trygghet. Det innebär också att de stöttar sina kunder i att förebygga brott, både genom skyddsåtgärder och utbildning. Skulle något inträffa, står företagets säkerhetskonsulter dessutom till kundens förfogande dygnet runt.